Użycie czasu Present Perfect

W poniższym wpisie znajdziecie wyjaśnienia dotyczące użycia czasu Present Perfect, przykłady zdań oraz link do zadań w formie online.

Kiedy używamy czasu Present Perfect?

 1. Gdy coś zaczęło się w przeszłości i trwa nadal
  np. I have lived here for twenty years. I have learnt English since 2011.
  Charakterystyczne określniki dla tego użycia czasu Perfect to for, po którym podajemy okres trwania czynności oraz since, po którym podajemy moment rozpoczęcia wykonywania danej czynności.
 2. Gdy coś zdarzyło się w przeszłości i skutki są widoczne teraz
  np. I have broken my leg (I can’t walk right now).
 3. Gdy coś jest moim ogólnym doświadczeniem życiowym
  Tutaj bardzo często mamy do czynienia z pytaniem Have you ever …? – czy kiedykolwiek coś zrobiłeś np. Have you ever visited France. Oprócz słowa ever, charakterystyczne dla tego użycia czasu jest również słowo never np. I have never been to France. Możemy oczywiście w odpowiedzi podać ile razy daną czynność wykonywaliśmy.
 4. Gdy coś wydarzyło się w nieokreślonej przeszłości (nie podajemy dokładnie kiedy), często jest to bliska przeszłość, której skutki dodatkowo są widoczne nadal (patrz podpunkt 2)
  W tym miejscu potrzebne są słowa takie jak: already, just, yet oraz recently.
  np. I have recently (ostatnio) read that book. I haven’t finished my homework, yet (jeszcze). Have you done it yet (już)? I have already (już) had lunch. I have just (właśnie) phoned her.

Jak budujemy zdania w czasie Present Perfect?

Zdania twierdzące
Osoba + have/has + czasownik z końcówką -ed/ czasownik z tzw. III kolumny
np. I have visited my friend. She has already seen that film.

Zdania przeczące
Osoba + haven’t/hasn’t + czasownik z końcówką -ed/ czasownik z tzw. III kolumny
np. You haven’t tidied your room yet. Mike hasn’t been to the USA.

Zdania pytające
Have/has + osoba + + czasownik z końcówką -ed/ czasownik z tzw. III kolumny
np. Have you finished your work yet? Has he repaired his car?

Możemy oczywiście utworzyć pytania szczegółowe. Wtedy przed całą konstrukcję zdania dodajemy słowa takie jak: When, Why, Where, How etc. np. Where have you been?

Uwaga! Czasownik „go” w trzeciej formie nie zawsze przyjmuje formę „gone”. Czasami należy zmienić go na „been”.
np. Steve has gone to Spain. (Steve pojechał i nadal tam jest).
Steve has been to Spain. (Był i już wrócił).

A teraz pora wykonać kilka zadań. Zachęcam do skorzystania z testów na stronce www.test-english.com

W poniższym linku znajdziecie zadania z czasu Present Perfect 🙂
ROBIĘ ZADANIA

Anna G.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 × 5 =